Registrera ny användare på cachetur.no

Steg 1
Information och val av användarnamn
Steg 2
Acceptera villkor
Steg 3
Registrering av e-postadress och lösenord
Steg 4
Verifiering av e-postadress
Steg 5
Upprättar användare

Användarnamnet du har valt kommer att användas både till inloggning och visning, du bör för enkelhetens skull välja samma som du har på geocaching.com

Grunden till att du måste upprätta en egen användare här, är att vi tillåter flera användare att vara autentiserade mot samma användare på geocaching.com
Till exempel kan alla medlemmar i ett lag ha en egen användare på cachetur.no.

Du måste vara premium medlem på geocaching.com för att kunna använda cachetur.no

Du blir inte registrerad användare förrän hela processen är klar och du har fått en bekräftelse.

 

Användarnamn
Endast vanliga bokstäver, tal, bindestreck och understreck är tillåtna