Registrer ny bruker på cachetur.no

Steg 1
Informasjon og valg av brukernavn
Steg 2
Akseptering av vilkår
Steg 3
Registrering av e-postadresse og passord
Steg 4
Verifisering av e-postadresse
Steg 5
Opprettelse av bruker

Brukernavnet du velger her vil bli brukt både til innlogging og til visning, du bør for enkelthets skyld velge det samme som du har på geocaching.com

Grunnen til at du må opprette egen bruker her, er at vi tillater flere brukere å være autentisert mot samme brukeren på geocaching.com.
Slik kan for eksempel alle medlemmer i et team, ha hver sin bruker på cachetur.no.

Du må være premiummedlem på geocaching.com for å kunne benytte cachetur.no.

Du blir ikke registert som bruker før hele denne prosessen er fullført, og du til slutt får en bekreftelse.

 

Brukernavn
Kun vanlige bokstaver, tall, bindestrek, og understrek er tillatt